AFA2017 Team Rankings


AFA2017 Defense

Defense                                                                        
Cleveland     5 158 31.6 169 703 4.2  4 178 101 56.7 1080 6.1  9 5.1  5 2.8  5 2.7 80.7  8 22.2 45.5140.6216.0356.6 5.1   
Arizona      5 112 22.4 116 411 3.5  3 199 129 64.8 1432 7.2  10 5.0  7 3.5  6 2.9 89.1  9 22.2 53.6 82.2286.4368.6 5.7   
San Antonio    5  61 12.2 133 572 4.3  3 202  94 46.5 842 4.2  1 0.5  9 4.5  7 3.3 42.4  14 17.8 32.9114.4168.4282.8 4.1   
Albuquerque    5  87 17.4  94 305 3.2  4 192 115 59.9 1185 6.2  5 2.6  3 1.6  7 3.5 81.2  10 17.6 29.3 61.0237.0298.0 5.1   
Alaska       5 115 23.0 110 553 5.0  6 198 128 64.6 1252 6.3  9 4.5  4 2.0  9 4.3 90.6  7 21.2 47.1110.6250.4361.0 5.7   
New York      5  70 14.0  84 248 3.0  1 175  86 49.1 902 5.2  7 4.0  3 1.7  8 4.4 72.2  5 13.8 26.6 49.6180.4230.0 4.3   
Hollywood     5 111 22.2 104 466 4.5  3 181 117 64.6 1279 7.1  9 5.0  4 2.2  9 4.7 94.3  10 20.8 40.0 93.2255.8349.0 5.9   
Carbon       5 106 21.2 117 483 4.1  3 181 119 65.7 1207 6.7  8 4.4  2 1.1  9 4.7 96.3  8 20.8 27.0 96.6241.4338.0 5.5   
Chicago      5 123 24.6 125 596 4.8  4 200 110 55.0 1190 6.0  8 4.0  3 1.5  11 5.2 81.9  3 22.4 32.4119.2238.0357.2 5.3   
Krakow       5 117 23.4 114 489 4.3  0 207 128 61.8 1241 6.0  13 6.3  3 1.4  12 5.5 95.1  6 21.0 39.7 97.8248.2346.0 5.2   
Denver       5  59 11.8  89 393 4.4  1 223 115 51.6 1078 4.8  3 1.3  5 2.2  13 5.5 62.2  7 17.6 19.7 78.6215.6294.2 4.5   
Kansas City    5 187 37.4 147 567 3.9  6 171 115 67.3 1341 7.8  15 8.8  0 0.0  10 5.5122.0  3 23.8 57.1113.4268.2381.6 5.8   
Pittsburgh     5  93 18.6 130 372 2.9  3 148  84 56.8 830 5.6  3 2.0  3 2.0  9 5.7 72.9  4 14.0 27.1 74.4166.0240.4 4.2   
Las Vegas     5  83 16.6 156 559 3.6  4 163 102 62.6 922 5.7  4 2.5  8 4.9  12 6.9 67.9  8 20.8 47.9111.8184.4296.2 4.5   
San Diego     5  97 19.4 103 480 4.7  3 170 104 61.2 1020 6.0  5 2.9  4 2.4  14 7.6 80.7  5 18.0 36.1 96.0204.0300.0 5.2   
Indianapolis    5 140 28.0 119 382 3.2  2 211 139 65.9 1181 5.6  10 4.7  2 0.9  18 7.9 95.0  2 19.8 38.6 76.4236.2312.6 4.5   

   Net Yards         Net Yards/Game        Points          
  1 New York   1150    1 New York   230.0    1 Denver     59
  2 Pittsburgh  1202    2 Pittsburgh  240.4    2 San Antonio   61
  3 San Antonio  1414    3 San Antonio  282.8    3 New York    70
  4 Denver    1471    4 Denver    294.2    4 Las Vegas    83
  5 Las Vegas   1481    5 Las Vegas   296.2    5 Albuquerque   87
                             

   Points/Game        Rushing Attempts       Rushing Yards      
  1 Denver     11.8   1 New York    84     1 New York    248
  2 San Antonio  12.2   2 Denver     89     2 Albuquerque  305
  3 New York    14.0   3 Albuquerque   94     3 Pittsburgh   372
  4 Las Vegas   16.6   4 San Diego   103     4 Indianapolis  382
  5 Albuquerque  17.4   5 Hollywood   104     5 Denver     393
                             

   Rushing Yards/Game     Rushing Touchdowns      Rushing Average     
  1 New York    49.6   1 Krakow      0     1 Pittsburgh   2.9
  2 Albuquerque  61.0   2 New York     1     2 New York    3.0
  3 Pittsburgh   74.4   3 Denver      1     3 Indianapolis  3.2
  4 Indianapolis  76.4   4 Indianapolis   2     4 Albuquerque   3.2
  5 Denver     78.6   5 Pittsburgh    3     5 Arizona     3.5
                             

   Rushing Touchdown%     Pass Attempts        Pass Completions     
  1 Krakow     0.0   1 Pittsburgh   148     1 Pittsburgh   84
  2 Denver     1.1   2 Las Vegas   163     2 New York    86
  3 New York    1.2   3 San Diego   170     3 San Antonio   94
  4 Indianapolis  1.7   4 Kansas City  171     4 Cleveland   101
  5 San Antonio   2.3   5 New York    175     5 Las Vegas   102
                             

   Passing Yards       Pass Yards/Game       Passing Int's      
  1 Pittsburgh   830    1 Pittsburgh  166.0    1 San Antonio   9
  2 San Antonio  842    2 San Antonio  168.4    2 Las Vegas    8
  3 New York    902    3 New York   180.4    3 Arizona     7
  4 Las Vegas   922    4 Las Vegas   184.4    4 Denver      5
  5 San Diego   1020    5 San Diego   204.0    5 Cleveland    5
                             

   Passing TD's        Yards/Pass Attempt      Yards/Completion     
  1 San Antonio   1    1 San Antonio   4.4    1 San Antonio   9.5
  2 Denver      3    2 Denver     5.3    2 Indianapolis  9.5
  3 Pittsburgh    3    3 New York    5.5    3 Las Vegas   10.0
  4 Las Vegas    4    4 Pittsburgh   6.1    4 Denver     10.2
  5 San Diego    5    5 Las Vegas    6.2    5 Krakow     10.3
                             

   Passing Comp%       Passing Int%         Passing TD%       
  1 San Antonio  46.5   1 Las Vegas    4.9    1 San Antonio   0.5
  2 New York    49.1   2 San Antonio   4.5    2 Denver     1.3
  3 Denver     51.6   3 Arizona     3.5    3 Pittsburgh   2.0
  4 Chicago    55.0   4 Cleveland    2.8    4 Las Vegas    2.5
  5 Cleveland   56.7   5 San Diego    2.4    5 Albuquerque   2.6
                             

   Sacks           Sack%            Passing Rating      
  1 Indianapolis  18    1 Indianapolis  7.9    1 San Antonio  42.4
  2 San Diego    14    2 San Diego    7.6    2 Denver     62.2
  3 Denver     13    3 Las Vegas    6.9    3 Las Vegas   67.9
  4 Las Vegas    12    4 Pittsburgh   5.7    4 New York    72.2
  5 Krakow     12    5 Kansas City   5.5    5 Pittsburgh   72.9
                             

   First Downs        Fumbles           Penalties        
  1 New York    69    1 Hollywood    10     1 Cleveland    24
  2 Pittsburgh   70    2 Albuquerque   9     2 Arizona     25
  3 Denver     88    3 Indianapolis   9     3 Albuquerque   27
  4 Albuquerque   88    4 Carbon      9     4 Denver     28
  5 San Antonio   89    5 Chicago     8     5 Indianapolis  29
                             

   Turnovers         Red Zone Score%       Red Zone TD%       
  1 San Antonio   14    1 San Antonio   0.0    1 San Antonio   0.0
  2 Albuquerque   10    2 Albuquerque   0.0    2 Albuquerque   0.0
  3 Hollywood    10    3 Hollywood    0.0    3 Hollywood    0.0
  4 Arizona     9    4 Arizona     0.0    4 Arizona     0.0
  5 Cleveland    8    5 Cleveland    0.0    5 Cleveland    0.0
                             (c) 2017 Dave Koch Sports Inc.