Summer League Career Database

HAMPTON,Mike

Batting

Regular Season
Year Team PP Avg G AB R H RBI 2B 3B HR SO BB SB
1999 KITH .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2000 DAVE .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 GREG .000 17 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 KEN .000 15 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 KITH .000 31 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1
2006 KEN .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlyrTot Totals   .000 71 3 23 0 0 0 0 0 0 0 3
Champ Series
Year Team PP Avg G AB R H RBI 2B 3B HR SO BB SB
2001 GREG .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conf Series
Year Team PP Avg G AB R H RBI 2B 3B HR SO BB SB
2002 KEN .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitching

Regular Season
Year Team G GS CG W L IP ERA R ER H SO BB Sho Sves
1996 KEN 27 27 8 6 9 165.2 5.70 117 105 193 103 82 1 0
1997 JIM 29 29 8 7 13 152.2 6.13 107 104 167 84 72 1 0
1998 JOE 32 32 12 12 10 225.0 4.40 128 110 224 129 102 2 0
1999 KITH 32 32 6 14 9 191.0 4.43 105 94 181 93 79 4 0
2000 DAVE 33 33 23 20 6 269.0 3.25 115 97 188 193 91 3 0
2001 GREG 32 32 12 12 11 238.1 4.64 132 123 245 156 122 0 0
2002 KEN 31 31 0 1 8 88.0 8.39 87 82 120 51 53 0 0
2004 KITH 32 32 3 7 10 142.1 5.63 99 89 160 76 64 0 0
2006 KEN 2 2 0 0 0 6.0 7.50 5 5 8 2 3 0 0
PlyrTot Totals 250 250 72 79 76 1478.0 4.93 895 809 1486 887 668 11 0
Champ Series
Year Team G GS CG W L IP ERA R ER H SO BB Sho Sves
2001 GREG 1 1 1 0 1 8.0 6.75 6 6 10 8 4 0 0
2002 KEN 1 0 0 1 0 2.1 .00 0 0 2 1 1 0 0
PlyrTot Totals 2 1 1 1 1 10.1 5.23 6 6 12 9 5 0 0
Conf Series
Year Team G GS CG W L IP ERA R ER H SO BB Sho Sves
1999 KITH 2 2 0 0 1 8.0 4.50 4 4 7 6 2 0 0
2001 GREG 2 2 0 1 0 10.1 3.48 4 4 8 9 7 0 0
PlyrTot Totals 4 4 0 1 1 18.1 3.93 8 8 15 15 9 0 0

Fielding

Regular Season
Year Team Pos G GS IP PO A E DP FldPct
1996 KEN 1 27 27 165.2  16 19 1 5 .972
1997 JIM 1 29 29 152.2  3 19 1 1 .957
1998 JOE 1 32 32 225.0  7 23 3 0 .909
1999 KITH 1 32 32 191.0  8 20 5 1 .848
2000 DAVE 1 33 33 269.0  17 31 5 1 .906
2001 GREG 1 32 32 238.1  14 19 1 3 .971
2002 KEN 1 31 31 88.0  10 10 1 1 .952
2004 KITH 1 32 32 142.1  14 12 1 1 .963
2006 KEN 1 2 2 6.0  0 0 0 0 .000
PlyrTot Totals 250 250 1478.0  89 153 18 13 .931
Champ Series
Year Team Pos G GS IP PO A E DP FldPct
2001 GREG 1 1 1 8.0  0 1 0 0 1.000
2002 KEN 1 1 0 2.1  0 0 0 0 .000
PlyrTot Totals 2 1 10.1  0 1 0 0 1.000
Conf Series
Year Team Pos G GS IP PO A E DP FldPct
1999 KITH 1 2 2 8.0  0 0 0 0 .000
2001 GREG 1 2 2 10.1  2 0 0 0 1.000
PlyrTot Totals 4 4 18.1  2 0 0 0 1.000