Summer League Career Database

HOCKING,Denny

Batting

Regular Season
Year Team PP Avg G AB R H RBI 2B 3B HR SO BB SB
1999 JOE .056 50 18 7 1 0 0 0 0 6 1 1
2000 DAVE .000 11 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2001 CRIS .232 116 341 34 79 37 23 2 5 86 38 3
2002 KITH .268 60 41 10 11 7 5 0 1 7 5 5
PlyrTot Totals   .224 237 407 51 91 44 28 2 6 101 44 9
Conf Series
Year Team PP Avg G AB R H RBI 2B 3B HR SO BB SB
2001 CRIS .200 3 10 1 2 0 1 0 0 1 0 0


Fielding

Regular Season
Year Team Pos G GS IP PO A E DP FldPct
1999 JOE 3 6 0 9.2  3 0 0 0 1.000
1999 JOE 4 27 0 37.2  7 4 0 2 1.000
1999 JOE 5 1 0 1.0  0 1 0 0 1.000
1999 JOE 6 10 2 36.2  6 10 0 2 1.000
1999 JOE 7 1 0 1.0  0 0 0 0 .000
1999 JOE 8 1 0 .2  0 0 0 0 .000
1999 JOE 9 1 0 3.0  0 0 1 0 .000
2000 DAVE 3 1 0 2.0  1 0 0 0 1.000
2000 DAVE 4 7 0 13.2  1 2 0 0 1.000
2000 DAVE 5 1 0 5.0  1 2 0 1 1.000
2000 DAVE 9 1 0 2.0  0 0 0 0 .000
2001 CRIS 3 13 0 28.1  10 2 0 2 1.000
2001 CRIS 4 66 56 493.0  90 150 3 25 .988
2001 CRIS 5 9 8 73.1  6 12 1 1 .947
2001 CRIS 6 36 33 297.2  47 105 11 17 .933
2002 KITH 3 23 0 47.1  32 1 0 0 1.000
2002 KITH 4 5 3 29.0  3 7 0 3 1.000
2002 KITH 5 16 0 47.0  1 7 0 0 1.000
2002 KITH 6 4 0 18.2  3 5 0 1 1.000
2002 KITH 7 5 0 8.0  0 0 0 0 .000
2002 KITH 9 3 0 4.1  2 0 0 0 1.000
PlyrTot Totals 237 102 1159.0  213 308 16 54 .970
Conf Series
Year Team Pos G GS IP PO A E DP FldPct
2001 CRIS 4 2 2 18.0  2 9 0 2 1.000
2001 CRIS 6 1 1 9.0  2 4 0 2 1.000
PlyrTot Totals 3 3 27.0  4 13 0 4 1.000